Kék polcok háttér

Adatvédelemi alapelvek

PANNON FROST Kft. - Adatvédelmi szabályzat

A jelen Adatvédelmi szabályzattal az Aviko tisztázni kívánja, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, illetve milyen célokra használjuk fel azokat. Minden személyes adatot az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásainak megfelelően kezelünk, és a Pannon Frost Kft. csak olyan személyes adatokat tárol, amelyek közvetlenül az érintett személytől származnak, és amelyeket az érintett személy megadott. Jelen Adatvédelmi szabályzat akkor lép érvénybe, ha Ön meglátogatja a weboldalunkat vagy igénybe veszi a szolgáltatásainkat.

Adatkezelő

Az adatkezelő az adatvédelmi törvény értelmében:

Pannon Frost Kft.
2600 Vác, Kosdi u. 2.

Telefonszám: +36 27 504 415

E-mail: gdpr@aviko.com 

 

Kinevezett Adatvédelmi tisztviselőnk:

Pannon Frost Kft. 

Adatvédelmi tisztviselő: Peter Dekker

2600 Vác, Kosdi u. 2.

Telefonszám: +36 27 504 415

E-mail: gdpr@aviko.com 

Szerver naplófájlok

Cél, jogalap és jogos érdek

Általános jellegű információkat a rendszer automatikusan rögzít, amikor Ön belép a weboldalunkra, még akkor is, ha nem regisztrál és más módon sem továbbít adatokat. Az ilyen információk (szerver naplófájlok) tartalmazzák a használt böngésző típusát és operációs rendszert, az Ön internetszolgáltatójának domain nevét, az Ön IP-címét stb.

Ezeket elsősorban a következő célokból dolgozzuk fel:

 • Hibamentes kapcsolat biztosítása a weboldalhoz
 • A weboldalunk zavartalan használatának biztosítása, valamint
 • A rendszer biztonságának és stabilitásának elemzése.

Fenntartjuk továbbá a jogot a szerver naplófájljainak utólagos vizsgálatára akkor is, ha illegális felhasználásra utaló jeleket észlelünk.

Az adatok kezelésére a GDPR 6. cikkének 1. f) bekezdésével összhangban, a weboldalunk stabilitásának és funkcionalitásának fejlesztéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kerül sor.

Adatok címzettje

Honlapunk működtetéséhez és karbantartásához technikai szolgáltatókat (a honlapkészítő Axendo) veszünk igénybe (az adataikat lásd az Adatfeldolgozói nyilvántartásban), akik adatfeldolgozóként működnek.

A tárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, amint azokra már nincs szükség a gyűjtésükre meghatározott célból. Ez az adott munkamenet végén alapvetően azokra az adatokra vonatkozik, amelyek a weboldal biztosítását szolgálják.

Előírt vagy kötelező adatszolgáltatás

A fenti személyes adatok megadását sem törvény, sem szerződés nem írja elő. Mindazonáltal IP-cím és cookie-azonosító nélkül nem tudjuk garantálni a weboldalunk szolgáltatását és működőképességét. Az is előfordulhat továbbá, hogy egyes szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők.

Kifogás

A GDPR 21. cikke szerinti kifogásolási jogát alább ismertetjük.

Hírlevél

Cél és jogalap

Feliratkozhat a hírlevelünkre, melynek segítségével az új szolgáltatásainkról fogjuk tájékoztatni. A feliratkozás a weboldalunkon keresztül lehetséges e-mail címének megadásával. Feliratkozás esetén havonta kapja meg a hírlevelet.

Az ilyen adatok feldolgozásának jogalapja az Ön GDPR (EU általános adatvédelmi rendelet) 6. cikkének 1. a) pontja szerinti hozzájárulása.

Adatok címzettje

Ezekhez a személyes adatokhoz a Pannon Frost Kftés az Aviko B.V. (Dr. A. Ariënsstraat 28 7221 CA Steenderen, Hollandia; Tel.: +31 (0)575 766 445; gdpr@aviko.com) (a Pannon Frost Kft. anyavállalata) hollandiai kereskedelmi alkalmazottai és a résztvevő szolgáltatók (a szolgáltató az Axendo, Umbraco az Axendo-tól, adatnyilvántartás) férhetnek hozzá (az adataikat lásd az Adatfeldolgozói nyilvántartásban). 

A tárolás időtartama

Ebben az összefüggésben az adatokat kizárólag addig kezeljük, amíg a vonatkozó hozzájárulás fennáll. Ezt követően töröljük azokat.

Előírt vagy kötelező adatszolgáltatás

Személyes adatai csak abban az esetben kerülnek a címzettek listájára, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul azáltal, hogy a hírlevélre való feliratkozást követően küldött e-mailben található hivatkozásra kattint.

Beleegyezés visszavonása

A hírlevelet bármikor lemondhatja. Ehhez a hírlevélben található linkre kell kattintania. Ha visszavonja beleegyezését, a személyes adatait töröljük.

(Termék) érdeklődés

Cél és jogalap

Ha fel szeretne keresni bennünket, töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot a weboldalon. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatok feldolgozása titkosított formában történik. A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor az alábbi személyes és egyéb adatokat kérjük:

 • Szegmens
 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Munkakör
 • Telefonszám
 • E-mail
 • Vállalat neve
 • Kérdés
 • Érintett termék

Ezáltal tudunk Önnel kapcsolatot felvenni, illetve fenntartani.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok feldolgozására jogos érdek alapján (GDPR 6. cikkének 1. f) bekezdése), valamint szerződés kezdeményezésére, teljesítésére vagy megszüntetésére tekintettel (GDPR 6. cikkének 1. b) bekezdése) kerül sor. 

Adatok címzettje

Személyes adatait továbbítjuk a hollandiai Aviko B.V. kereskedelmi munkatársainak és az általunk megbízott szolgáltatók (az adataikat lásd az Adatfeldolgozói nyilvántartásban) részére, hogy megfelelően és hatékonyan végezhessék a munkájukat számunkra. A szolgáltatókkal adatfeldolgozási szerződést kötöttünk az Ön személyes adatai azonos szintű biztonságának és bizalmasságának garantálása érdekében. 

A tárolás időtartama

A kapcsolatfelvételi űrlap feldolgozása után mi és a harmadik felek két éven belül töröljük az Ön személyes adatait.

Előírt vagy kötelező adatszolgáltatás

Ön a személyes adatait önkéntesen adja meg. Mindazonáltal a kérését csak akkor áll módunkban feldolgozni, ha megadja nekünk a nevét, e-mail címét és megkeresésének okát.

Kifogás

A GDPR 21. cikke szerinti kifogásolási jogát alább ismertetjük.

Regisztráció és nyeremény/letöltés

Cél és jogalap

A weboldalon regisztrálni tud, amennyiben további tájékoztatást szeretne a termékeinkről, vagy részt szeretne venni a versenyeinken. A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok feldolgozása titkosított formában történik. A regisztrációs űrlap kitöltésekor az alábbi személyes adatokat kérjük:

 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Vállalat neve
 • Adószám
 • 1. címsor
 • 2. címsor
 • Irányítószám
 • Város
 • Telefonszám
 • E-mail

Ezekre a személyes adatokra az Ön élelmiszeripari szakember mivoltának megítéléséhez, valamint a kapcsolat felvételéhez, illetve fenntartásához lehet szükség.

A regisztrációs űrlapon megadott adatok feldolgozására jogos érdek alapján (GDPR 6. cikkének 1. f) bekezdése), valamint szerződés kezdeményezésére, teljesítésére vagy megszüntetésére tekintettel (GDPR 6. cikkének 1. b) bekezdése) kerül sor. 

Adatok címzettje

Személyes adatait továbbítjuk a hollandiai Aviko B.V. és az általunk megbízott szolgáltatók (Salesforce CMS, Intelligence Factory) (az adataikat lásd az Adatfeldolgozói nyilvántartásban) részére, hogy megfelelően és hatékonyan végezhessék a munkájukat számunkra.

 A szolgáltatókkal adatfeldolgozási szerződést kötöttünk az Ön személyes adatai azonos szintű biztonságának és bizalmasságának garantálása érdekében. 

A tárolás időtartama

A regisztrációs űrlap feldolgozása után mi és a harmadik felek két éven belül töröljük az Ön személyes adatait.

Előírt vagy kötelező adatszolgáltatás

Ön a személyes adatait önkéntesen adja meg. Mindazonáltal a kérését csak akkor áll módunkban feldolgozni, ha megadja nekünk a nevét, e-mail címét és megkeresésének okát.

Kifogás

A GDPR 21. cikke szerinti kifogásolási jogát alább ismertetjük.

Minta igénylése

Cél és jogalap

Amennyiben tesztmintát szeretne kapni az Aviko valamely termékéből, ezt a weboldalon keresztül igényelheti. Az „Mintaigénylés” űrlapon megadott személyes adatok feldolgozása titkosított formában történik. A mintaigénylési űrlap kitöltésekor az alábbi személyes és egyéb adatokat kérjük:

 • Szegmens
 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Telefonszám
 • E-mail
 • Vállalat neve
 • Munkakör
 • 1. címsor
 • 2. címsor
 • Irányítószám
 • Város
 • Nagykereskedő neve
 • Nagykereskedő városa
 • Érintett termék

Ezekre a személyes adatokra az Ön élelmiszeripari szakember mivoltának megítéléséhez, valamint a tesztminta elküldéséhez lehet szükség.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok feldolgozására jogos érdek alapján (GDPR 6. cikkének 1. f) bekezdése), valamint szerződés kezdeményezésére, teljesítésére vagy megszüntetésére tekintettel (GDPR 6. cikkének 1. b) bekezdése) kerül sor. 

Adatok címzettje

Személyes adatait továbbítjuk a hollandiai Aviko B.V. és az általunk megbízott szolgáltatók (CMS Salesforce, Intelligence Factory) (az adataikat lásd az Adatfeldolgozói nyilvántartásban) részére, hogy megfelelően és hatékonyan végezhessék a munkájukat számunkra.

 A szolgáltatókkal adatfeldolgozási szerződést kötöttünk az Ön személyes adatai azonos szintű biztonságának és bizalmasságának garantálása érdekében. 

A tárolás időtartama

A mintaigénylési űrlap feldolgozása után mi és a harmadik felek két éven belül töröljük az Ön személyes adatait.

Előírt vagy kötelező adatszolgáltatás

Ön a személyes adatait önkéntesen adja meg. Mindazonáltal a kérését csak akkor áll módunkban feldolgozni, ha megadja nekünk a nevét, e-mail címét és megkeresésének okát.

Kifogás

A GDPR 21. cikke szerinti kifogásolási jogát alább ismertetjük.

Panaszok

Cél és jogalap

Ha panaszt szeretne benyújtani, kérdése van vagy visszajelzést szeretne küldeni, töltse ki a Panasz űrlapot a weboldalon. A Panasz űrlapon megadott személyes adatok feldolgozása titkosított formában történik. A Panaszok űrlap kitöltésekor az alábbi személyes és egyéb adatokat kérjük:

 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Vállalat neve
 • 1. címsor
 • 2. címsor
 • Vállalat székhelye
 • Irányítószám
 • Telefonszám
 • E-mail
 • Nagykereskedő neve
 • Nagykereskedő helye
 • A készítmény neve
 • Tételszám
 • A panasza
 • Értékesítés dátuma

Ezáltal tudunk Önnel kapcsolatot felvenni, illetve fenntartani.

A Panasz űrlapon megadott adatok feldolgozására jogos érdek alapján (GDPR 6. cikkének 1. f) bekezdése), valamint szerződés kezdeményezésére, teljesítésére vagy megszüntetésére tekintettel (GDPR 6. cikkének 1. b) bekezdése) kerül sor. 

Adatok címzettje

Személyes adatait továbbítjuk a hollandiai Aviko B.V. és az általunk megbízott szolgáltatók (az adataikat lásd az Adatfeldolgozói nyilvántartásban) részére, hogy megfelelően és hatékonyan végezhessék a munkájukat számunkra. A szolgáltatókkal adatfeldolgozási szerződést kötöttünk az Ön személyes adatai azonos szintű biztonságának és bizalmasságának garantálása érdekében.

A tárolás időtartama

A Panasz űrlap feldolgozása után mi és a harmadik felek két éven belül töröljük az Ön személyes adatait.

Előírt vagy kötelező adatszolgáltatás

Ön a személyes adatait önkéntesen adja meg. Mindazonáltal a kérését csak akkor áll módunkban feldolgozni, ha megadja nekünk a nevét, e-mail címét és megkeresésének okát.

Kifogás

A GDPR 21. cikke szerinti kifogásolási jogát alább ismertetjük.

Cookie-k (sütik)

A weboldalunkon cookie-kat használunk a megfelelő működés érdekében, valamint elemzési célokból is. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen cookie-kat használunk, illetve miért használjuk azokat. A cookie-kra vonatkozó további információkért olvassa el Cookie-szabályzatunkat.

Google Analytics

A Pannon Frost Kft. Google Analytics szolgáltatásokat vesz igénybe Google LLC – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA – vállalattól annak érdekében, hogy jobban megismerje, illetve optimalizálni tudja a weboldal használatát. A Google Analytics cookie-k álnevesítve tárolják a látogatók személyes adatait a Google Analytics szolgáltatásban. Az álnevesített személyes adatok a következők: hely, operációs rendszer, böngésző, eszköztípus (táblagép, mobiltelefon vagy asztali számítógép), megtekintett oldalak, a weboldal felkeresésének módja, valamint a használatának időtartama. A weboldal Ön általi használatáról a cookie által előállított információkat a rendszer általában a Google Amerikai Egyesült Államokban futó szerverére továbbítja és ott tárolja. Mivel az IP anonimizálása be van kapcsolva ezen a weboldalon, a Google először még az Európai Unió tagállamaiban vagy más olyan államban, amely aláírta az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződést, lerövidíti az Ön IP-címét. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerülhet továbbításra egy Google szerverre az Egyesült Államokban, ahol szintén megtörténik annak lerövidítése.

Az adatok kezelésére a felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor (GDPR 6. cikk 1. a) bekezdés).

Az adatok címzettje a Google, mint adatfeldolgozó. A Pannon Frost Kft.adatfeldolgozási szerződést kötött Google Analytics-szal az Ön személyes adatai azonos szintű biztonságának és bizalmasságának garantálása érdekében.

A személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokba továbbítják. Jelenleg nincs érvényben megfelelőségi határozata az Európai Bizottság részéről az Amerikai Egyesült Államok tekintetében. Mindazonáltal szabványos szerződési feltételeket kötöttünk ki a Google LLC-vel, amelyek elvileg biztosítják az adatvédelem megfelelő szintjét.

Az adatokat azonnal töröljük, amint azokra már nincs szükség a követési céljainkból.

Ön a személyes adatait önkéntesen, kizárólag a saját hozzájárulása alapján adja meg. Ha ezek elérését megakadályozza, az a weboldal korlátozott működését eredményezheti.

A böngészőszoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k elhelyezését, azonban szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy ebben az esetben nem feltétlenül tudja majd teljes körűen használni a weboldal összes funkcióját. A cookie által a weboldal Ön általi használatára vonatkozóan generált adatok (például az Ön IP-címe) gyűjtését, illetve Google általi feldolgozását meg is akadályozhatja. Ehhez a következő linkről elérhető böngészőbővítményt töltse le és telepítse: böngészőbővítmény a Google Analytics kikapcsolásához.

A böngészőbővítmény mellett, illetve annak alternatívájaként erre a linkre kattintva is megakadályozhatja, hogy a Google Analytics kövesse az oldalainkon. Ezzel egy letiltó cookie-t telepít az eszközére. Amennyiben a cookie telepítve van az Ön böngészőjében, a jövőben megakadályozza, hogy a Google Analytics erre a weboldalra és a böngészőjére nézve adatokat rögzítsen.

A Google adatvédelmi irányelve információkat tartalmaz az Ön személyes adatainak biztonságáról.

Salesforce/Pardot

Weboldalunk a Salesforce/Pardot szolgáltatás segítségével kezel minden ügyféladatot. Ez magában foglalja a hírlevelek és minták kiküldését, valamint a kérdések és panaszok feldolgozását.

Ezekhez a személyes adatokhoz hozzáférhet a Pannon Frost Kft. és a résztvevő szolgáltatók alkalmazottai (az adataikat lásd az Adatfeldolgozói nyilvántartásban). Az adatokat legfeljebb két évig tároljuk. A Salesforce Adatvédelmi Nyilatkozata tartalmazza az Ön személyes adatainak biztonságára vonatkozó információkat. A Pannon Frost Kft. adatfeldolgozási szerződést kötött a Salesforce-szal az Ön személyes adatai azonos szintű biztonságának és bizalmasságának garantálása érdekében.

Intelligence Factory

Weboldalunk az Intelligence Factory segítségével elemzi és jelzi előre a látogatóinak viselkedését. Az Online Touchpoints segítségével releváns tartalmakat küldünk, amelyek érdekes ajánlatokat tartalmaznak potenciális ügyfeleink és vevőink számára. Minderre csak akkor kerülhet sor, ha Ön elfogadja a nyomkövető cookie-t.

Ezekhez a személyes adatokhoz a Pannon Frost Kft. és a részt vevő szolgáltatók alkalmazottai (az adataikat lásd az Adatfeldolgozói nyilvántartásban) férhetnek hozzá. Az adatokat legfeljebb két évig tároljuk. Az Intelligence Factory adatvédelmi irányelve információkat tartalmaz az Ön személyes adatainak biztonságáról. A Pannon Frost Kft. adatfeldolgozási szerződést kötött az Intelligence Factory-val az Ön személyes adatai azonos szintű biztonságának és bizalmasságának garantálása érdekében.

Google Marketing Platform

A weboldalunk további szolgáltatásokat is igénybe vesz a Google Marketing Platformtól (korábban „Google DoubleClick”). Ezek a szolgáltatások cookie-kat telepítenek annak érdekében, hogy a felhasználó számára releváns hirdetések jelenjenek meg, jobb jelentések készüljenek a kampányteljesítményről, vagy egy felhasználó számára ne jelenjen meg többször is ugyanaz a hirdetés. 

AddThis

Ez a weboldal AddThis komponenseket tartalmaz – szolgáltató cég: AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA. Az AddThis egy úgynevezett könyvjelző-szolgáltató. A szolgáltatás internetes oldalak könyvjelzővel való megjelölését egyszerűsíti le gombok segítségével. Ha elhúzza az egeret az AddThis komponens felett, vagy arra rákattint, könyvjelző és megosztási szolgáltatásoknak egy listája jelenik meg. Az AddThis személyre szabott és érdeklődési körhöz kapcsolódó hirdetéseket jelenít meg a cég által telepített cookie segítségével. Ez a cookie az Ön számítógépes rendszerének sajátos böngészési viselkedését elemzi. Eltárolja a számítógépes rendszerből induló webhelylátogatásokat.

Az AddThis megfejti az Ön IP-címét, böngészőtípusát, a böngészője nyelvét, a mi weboldalunk előtt megtekintett weboldalt, valamint a weboldalunk látogatásának dátumát és időpontját. Az adatokat anonimizált felhasználói profilok létrehozásához használja fel. Az AddThis-hez ilyen módon továbbított adatok és információk lehetővé teszik az AddThis és a vele szerződött társaságok számára, hogy célzottan mutassanak személyre szabott, érdeklődési körhöz kapcsolódó hirdetéseket a weboldal látogatóinak.

Az adatfeldolgozásra az Ön GDPR 6. cikkének 1. a) bekezdése szerinti hozzájárulása alapján kerül sor.

Ön a személyes adatait önkéntesen, kizárólag a saját hozzájárulása alapján adja meg. Ha ezek elérését megakadályozza, az a weboldal korlátozott működését eredményezheti.

Ön akár véglegesen is megtagadhatja a személyes adatok AddThis általi feldolgozását. Ehhez a http://www.addthis.com/privacy/opt-out linken található leiratkozás gombra kell kattintania, amely egy letiltó cookie-t fog az eszközére telepíteni. A kifogását követően telepített letiltó cookie-t a rendszere tárolja. Amennyiben a kifogását követően törlődnek a rendszerében tárolt cookie-k, újra fel kell keresnie a linket és telepítenie kell a letiltó cookie új verzióját.

A letiltó cookie telepítése után azonban fennáll annak a lehetősége, hogy a továbbiakban nem tudja teljes körűen használni a weboldalunkat.

Az AddThis vonatkozó adatvédelmi rendelkezései innen tölthetők le: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Facebook komponensek használata

Weboldalunkon a Facebook.com szolgáltató komponenseit használjuk. A Facebook a Facebook Inc. – 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Amerikai Egyesült Államok – szolgáltatása.

Valahányszor betölti egy ilyen komponenssel ellátott oldalunkat, a komponens hatására a böngésző letölti a Facebook komponens megfelelő reprezentációját. Ez a folyamat pontosan tájékoztatja a Facebook-ot arról, hogy éppen melyik internetes jelenléti oldalunkat kereste fel.

Amennyiben egy oldalunk felkeresése közben egyidejűleg a Facebook-ra is be van jelentkezve, a Facebook a komponensek által gyűjtött információkból értesül róla, hogy melyik oldalt nézi, majd ezt az információt az Ön személyes Facebook fiókjához rendeli. Ha például rákattint a „Tetszik” gombra vagy kapcsolódó hozzászólást küld be, ezeket az információkat a rendszer az Ön személyes Facebook felhasználói fiókjához továbbítja és ott tárolja. Ezenfelül a Facebook értesül arról, hogy Ön meglátogatta weboldalunkat. Minderre attól függetlenül is megtörténik, hogy Ön rákattint-e az adott komponensre vagy sem.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook ilyen adatokat továbbítson és tároljon Önről, illetve a weboldalunkon tanúsított magatartásáról, ki kell jelentkeznie a Facebook-ból, mielőtt a weboldalunkat meglátogatja. Erről a Facebook adatvédelmi irányelve nyújt bővebb tájékoztatást, különös tekintettel az adatok Facebook általi gyűjtésére és felhasználására, az Ön jogaira ezzel kapcsolatban, valamint a személyes adatai védelmével kapcsolatos beállítási lehetőségekre. https://www.facebook.com/privacy/explanation/ 

A piacon elérhetők még olyan külső eszközök is, amelyek segítségével beépülő modulok révén tudja blokkolni a Facebook közösségi bővítményeit. 

A Facebook bővítmények áttekintéséért lásd: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

16 év alatti gyermekekre vonatkozó adatok

Weboldalunknak és/vagy szolgáltatásainknak nem célja, hogy a weboldal 16 év alatti látogatóiról gyűjtsenek személyes adatokat, kivéve, ha ez a szülők vagy törvényes képviselőjük hozzájárulásával történik. Azt azonban nem tudjuk ellenőrizni, hogy egy látogató 16 évesnél idősebb-e. Ezért azt tanácsoljuk a szülőknek, hogy vegyenek részt gyermekeik online tevékenységeiben, és ezáltal akadályozzák meg a gyermekek személyes adatainak szülői hozzájárulás nélküli gyűjtését. Amennyiben meg van győződve róla, hogy kiskorú személyről gyűjtöttünk személyes adatokat ilyen hozzájárulás nélkül, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen Adatvédelmi szabályzat végén található elérhetőségeken. Az ilyen adatokat ezután azonnal töröljük.

Adatvédelmi jogok

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg személyes adatai tekintetében:

 • Tájékoztatáshoz való jog a GDPR 15. cikke értelmében

Önnek joga van ahhoz, hogy a Pannon Frost Kft.-től megerősítést kapjon arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e vagy sem, és amennyiben ez a helyzet áll fenn, hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz:

- az adatkezelés céljai;

-az érintett személyes adatok kategóriái;

- a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben lévő címzettek;

- amennyiben lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásához alkalmazott kritériumok;

- joga van ahhoz, hogy a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérje az adatkezelőtől, vagy tiltakozhat az ilyen feldolgozás ellen;

- joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál;

- amennyiben a személyes adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden rendelkezésre álló információ megkaphatja;

- az automatizált döntéshozatal rendelkezésre állása, beleértve a profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben az érintett logikára vonatkozó érdemi információk, valamint az ilyen adatkezelés jelentősége és várható következményei Önre nézve.

A Pannon Frost Kft. a feldolgozás alatt álló személyes adatok másolatát rendelkezésre bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Pannon Frost Kft. az adminisztratív költségeken alapuló indokolt díjat számíthat fel. Amennyiben Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtja be, és amennyiben Ön másként nem rendelkezik, az információkat általánosan használt elektronikus formában kell megadni.

 • Helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke értelmében

Önnek joga van ahhoz, hogy a Pannon Frost Kft.-től indokolatlan késedelem nélkül kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljait figyelembe véve Önnek joga van ahhoz, hogy hiányos személyes adatait kiegészíttesse, többek között kiegészítő nyilatkozat megadásával.

 • Törléshez való jog a GDPR 17. cikke értelmében

Önnek joga van ahhoz, hogy a Pannon Frost Kft.-től indokolatlan késedelem nélkül kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, és a Pannon Frost Kft. köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, amennyiben az alábbi indokok egyike fennáll:

(a) a személyes adatokra már nincs szükség azokkal a célokkal kapcsolatban, amelyek érdekében azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

(b) Ön visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló beleegyezését, és ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs elsőbbséget élvező jogos indoka, vagy a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

(d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

(e) a személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogban foglalt olyan jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében, amely a Pannon Frost Kft.-re vonatkozik;

(f) a személyes adatokat az információs társadalom szolgáltatásainak nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték. 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke értelmében

Önnek joga van ahhoz, hogy a Pannon Frost Kft.-től az adatkezelés korlátozását kérje, amennyiben az alábbiak valamelyike érvényesül:

- a személyes adatok pontosságát Ön vitatja egy bizonyos időtartamra, amely lehetővé teszi a Pannon Frost Kft. számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- a Pannon Frost Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljai érdekében, de jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek az Ön számára;

- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen annak ellenőrzéséig, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos érdekeivel szemben.

 • Az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke értelmében

Önnek joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó, a Pannon Frost Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és joga van ahhoz, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíttassa anélkül, hogy az adatkezelő, akinek a személyes adatokat átadta, ezt megakadályozná, amennyiben:

(a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 • Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke értelmében

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatoknak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, beleértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. A Pannon Frost Kft. nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

 

Ha élni kíván bármely jogával, forduljon az Adatvédelmi Tisztviselőnkhöz. Az Ön kérelme alapján tett intézkedésekről indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást adunk. Ez az időtartam szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható, a kérések összetettségének és számának figyelembe vételével. A kérése kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk Önt erről a meghosszabbításról, megjelölve annak okait. 

A Pannon Frost Kft. nincs befolyással az adatok közösségi médiák általi használatára. Nem áll módunkban, hogy egyértelműen személyes adatokat szerezzünk meg a Google Analytics vagy a Yandex szolgáltatástól, illetve ilyeneket módosítsunk az Ön számára.

Ha Ön úgy véli, hogy a Pannon Frost Kft. megsértette az alkalmazandó adatvédelmi követelményeket az Ön személyes adatainak kezelése során, akkor

- panaszt tehet a Hatóság felé (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu), vagy

- lehetősége van arra, hogy rendkívüli esetben bírósághoz forduljon adatai védelmében. Ebben az esetben Ön szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcíme) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme), illetve a Pannon Frost Kft. székhelye szerint illetékes bíróság előtt indít-e pert. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságot a https://birosag.hu/ oldalon találja meg. A Pannon frost Kft. székhelye szerint a perre a Budapest Környéki Törvényszék illetékes.

Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke értelmében

Az Ön konkrét helyzetéből adódó okok miatt Önnek jogában áll bármikor tiltakozni a személyes adatainak a GDPR 6. cikke 1. f) bekezdése alapján történő feldolgozása (jogos érdek alapján történő adatkezelés) ellen – a rendelkezés értelmében ugyanez vonatkozik a GDPR 4. cikkének 4. bekezdése alapján történő profilalkotásra is.

Ha Ön tiltakozik, a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelésre olyan kényszerítő, védelmet indokló okokat tudunk igazolni, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Cím vagy egyéb azonosító adat:

 

Pannon Frost Kft.

2600 Vác, Kosdi u. 2.

E-mail: daneosobowe@aviko.pl

 

Adatbiztonság

A Pannon Frost Kft. komolyan veszi az Ön adatainak védelmét, és megfelelő intézkedéseket hoz a visszaélések, az adatvesztés, a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan közlés és a jogosulatlan módosítás megelőzése érdekében. Például a Pannon Frost Kft. SSL réteg titkosítást alkalmaz. Biztosítjuk továbbá, hogy az adatokhoz csak indokolt esetben férhessenek hozzá, az ilyen hozzáférés védett legyen, továbbá rendszeresen sor kerüljön a biztonsági intézkedéseink felülvizsgálatára. Amennyiben úgy gondolja, hogy a személyes adatai nincsenek biztonságban, vagy visszaélésre utaló jeleket észlel, kérjük, keressen fel bennünket!

Kérdések és/vagy észrevételek

Amennyiben kérdése vagy észrevétele merül fel a jelen Adatvédelmi szabályzat kapcsán, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az Adatvédelmi szabályzat végén található elérhetőségeken.

Elérhetőség

Pannon Frost Kft.
2600 Vác, Kosdi u. 2.

Telefonszám: +36 27 504 415

Fax: +36 27 504 415

E-mail: gdpr@aviko.com 

Honlap: www.avikofoodservice.hu

 

Vállalat székhelye: 

2600 Vác, Kosdi u. 2. 

Cégjegyzékszám: 13-09-074893

Adószám: 12237421-2-13

 

Ügyvezető igazgató: Peter Dekker

Tartalomfelügyelő: Peter Dekker